Bezpośrednie mocowanie do sufitu pręta gwintowanego dźwigającego obejmę do rur dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy przewody nie są poddawane rozciąganiu. Przy przewodach ułożonych ze spadkiem lub biegnących pod ukośnymi stropami, tego typu mocowanie staje się problematyczne lub wręcz niedopuszczalne, gdy ma być ono wahadłowe. Wahadłowe mocowanie wymaga zawsze dolnego i górnego przegubu. W pokazanych powyżej przykładach pręt gwintowany, do którego przymocowana jest obejma, przykręcony jest do nakrętki nośnej. Przechodzi on przez płaszczyznę nośną górnej części zawieszenia, na której leży wspomniana nakrętka. Wszystkie pokazane tu sposoby zawieszeń mają jedną wspólną cechę, mianowicie pozwalają na regulację wysokości nawet po zamontowaniu rury.

W sufitach z blachy trapezowej znajduje się przestrzeń doskonale nadająca się do prowadzenia
w niej przewodów.
Tutaj oferuje ROCO rozwiązanie, które umożliwia zamocowanie przewodów bez uszkodzenia właściwości izolacyjnych takiego sufitu.
Przykłady zastosowań: kable elektryczne, odprowadzenie wód deszczowych, przewody sprężonego powietrza.

O tym czy zawieszenie jest sztywne czy wahadłowe, decyduje zawsze sposób zamocowania gwintowanego pręta nośnego. Jeżeli jest on przymocowany do wieszaka dwoma nakrętkami (nośną i kontrującą) to mamy do czynienia z zawieszeniem sztywnym. Natomiast jeżeli pomiędzy nakrętką nośną a górną płaszczyzną wieszaka znajduje się podkładka kardanowa, jest to wówczas zawieszenie wahadłowe.

W zawieszeniach wahadłowych możliwe jest również stosowanie przegubów jednoosiowych. Dotyczy to głównie przewodów o małych średnicach. Obok przedstawiono dwa różne typy takich mocowań. Typ prezentowany na ilustracji prawej pozwala na regulację wysokości również po zamontowaniu rury.

© ROCO - Rohrbedarf GmbH